2008

  • Nokia, Melon vesivoimalaitos: Tulvaluukun betoni muotin purku ja tiivistys
  • Kuopio, Saaristokaupungin silta: kasuunipaalujen tiivistys/betonivalu
  • Oulu/Raahe/Kemi: Meripoijujen tarkastukset/korjaukset
  • Kaltion kanava: Uittojohteen korjaus
  • Helsinki, Vuosaari: Valupalkkien asennus/eroosiovalu
  • Pietarsaaren satama: Valupalkkien asennus/eroosiovalu
  • Isohaaran vesivoimalaitos: Pohjaluukkujen tiivistys
  • Uljuan vesivoimalaitos: Välppien edustan putsaus (mammutointi/troolaus)
  • Kuopion siltatyömaa: Työsillan paalujen poisto
  • Verlan säännöstelypato: Luukunpielien uusiminen
0
Feed

Jätä kommentti