2012

  • Kemi, Ajoksen pilottilaituri: Laiturin korjaus ja eroosiovalu
  • Kouvola, Verlan vesivoimalaitos: Neulapadon teko ja tiivistys-betonivalu
  • Kokkola, väylätyö: Mangetomerimittaukset
  • Joensuu: Pielisjoen uittojohteiden korjaus
  • Pahkakosken vesivoimalaitos: Välppätyöt
  • Isohaaran vesivoimalaitos: Seinän betonikorjaustyöt
  • Melon vesivoimalaitos: Patotarkastus
0
Feed

Jätä kommentti