** Referenssit - AquaDivers Oy

Referenssit

Olemme tehneet vesirakentamisen urakoita yli kahdenkymmenen vuoden ajan eri puolilla Suomea niin vedenpinnan ylä- kuin alapuolellakin. Katso tästä joitakin työkohteitamme vuosien varrelta:

2016

 • Ylihärmä, Ämpin silta: Virtapilareiden pohjan tasaus, raudoitus ja korppu betonivalut
 • Kotka, Korkeakosken kalaporras: Työpadon teräsponttien polttoleikkaus (työpadon purku)
 • Tainionkosken vesivoimalaitos: Laudevesiputken tulppaus. (muotitus/valu)
 • Imatran vesivoimalaitos: Imurin settipadon teko
 • Vaasa: Sillan alapuolisen vesiväylän imuruoppaus
 • Kotka: Laituriketjujen tarkistus
 • Lapua, Ämpin silta: Työsillan ja muottien purku
 • Imatra: Patorakenteiden saumaustyötä

  2015

  • Lahti, ravintolalaivat Kaunisveera ja Teerenranta: Pohjan metallin paksuuden mittaukset ja sinkkien hitsaukset
  • Utanen, vesivoimalaitos: Välppätyöt
  • Varkaus, Kirvesrannan laituri: Painojen siirto ja laituriketjujen uusiminen
  • Imatran vesivoimalaitos: Settipadon teko (välppien eteen)
  • Korkeakosken kalaporras: Sukellustyöt
  • Utasen vesivoimalaitos: Välppätyöt
  • Leppikosken vesivoimalaitos: Neulapadon teko
  • Leppikosken vesivoimalaitos: Alapuolen virtapilareiden korjaus
  • Tainionkosken vesivoimalaitos: Imurinpadon purku
  • Rauman satama: Erosiolaatan korjaus

  2014

  • Savonlinna, Karjalantien silta. Työpaalujen polttoleikkaus
  • Savonlinnan syväsatama: Kivien louhintaa laiturilinjalta
  • Ii, Raasakan vesivoimavoimalaitos: Luukkujen laskut ja tiivistys
  • Mikkeli, Graani: Suodatinkankaan poisto
  • Isohaaran vesivoimalaitos: Imurinluukun pielien uusiminen
  • Melon vesivoimalaitos: Välppäkiinnikkeiden uusiminen

    2013

    • Kemi, Isohaaran vesivoimalaitos: Imurin seinien vesipiikkaus, muottien teko ja betonivalut
    • Savonlinna m/s Letto: Pohjan korjaustyö
    • Mänttä, Metsä tissue: Kalaportaan sulkuluukun korjaus ja tiivistäminen. Tulokanavan betonirakenteiden tarkastukset
    • Kierikin vesivoimalaitos: Patoluukkujen edustan putsaus
    • Isohaaran vesivoimalaitos (uusi laitos): Välppätyöt
    • Melon vesivoimalaitos: Välppäkiinnikkeiden uusiminen
    • Raahe, Ruukin satama: Laiturin ja lauhdevesiputken korjaus

    2012

    • Kemi, Ajoksen pilottilaituri: Laiturin korjaus ja eroosiovalu
    • Kouvola, Verlan vesivoimalaitos: Neulapadon teko ja tiivistys-betonivalu
    • Kokkola, väylätyö: Mangetomerimittaukset
    • Joensuu: Pielisjoen uittojohteiden korjaus
    • Pahkakosken vesivoimalaitos: Välppätyöt
    • Isohaaran vesivoimalaitos: Seinän betonikorjaustyöt
    • Melon vesivoimalaitos: Patotarkastus

      2011

      • Kokkola/Pietarsaari, väylätyöt: Meripoijujen tarkastukset/korjaukset
      • Pori/Mäntyluoto, väylätyöt: Meripoijujen tarkastukset/korjaukset
      • Nauvo, Pärnäinen: Meripoijujen tarkastukset/korjaukset
      • Tornio: Kaapelikanaalin louhinta
      • Kokkola, öljylaituri: Ilmaputkien asennustyö
      • Maalismaan vesivoimalaitos: Välppätyöt
      • Isohaaran vesivoimalaitos: Välppätukien uusiminen
      • Montan vesivoimalaitos: Välppätyöt
      • Isohaaran vesivoimalaitos: Settipadon teko
      • Isohaaran vesivoimalaitos: Kalaportaan teko

      2010

      • Perämeri: Meripoijujen tarkastukset/korjaukset
      • Kuopio, Kallansillat: Työpaalujen polttoleikkaus. Kasuunin pohjan korjaus, raudoitus ja betonivalu
      • Porin satama: Raakavesiputken etsiminen(mammutointi) ja putken korjaus
      • Isohaaran vesivoimalaitos: Imurinluukun pielien uusiminen
      • Raahe, Rautaruukki: Kuljetintunnelin teko

        2009

        • Perämeri: Meripoijujen tarkastukset/korjaukset
        • Raahen satama: Laiturielementtien asennus, valupalkkien asennus ja eroosiovalu
        • Nauvo, Pärnäinen, Utö: Saaristomeren meripoijujen tarkastukset/korjaukset
        • Isohaaran vesivoimalaitos: Imurin betoniseinien korjaus
        • Valajaskosken vesivoimalaitos: Työpadon teko
        • Petäjäskosken vesivoimalaitos: Työpadon teko
        • Heinävesi: Laituriponttoonin korjaushitsaus
        • Leuhunkosken vesivoimalaitos: Imurin ja sen edustan putsaus (mammutointi)
        • Kristiinankaupuki PVO-Lämpövoima: Työpadon teko
        • Maalismaan vesivoimalaitos: Välppätyöt

        2008

        • Nokia, Melon vesivoimalaitos: Tulvaluukun betoni muotin purku ja tiivistys
        • Kuopio, Saaristokaupungin silta: kasuunipaalujen tiivistys/betonivalu
        • Oulu/Raahe/Kemi: Meripoijujen tarkastukset/korjaukset
        • Kaltion kanava: Uittojohteen korjaus
        • Helsinki, Vuosaari: Valupalkkien asennus/eroosiovalu
        • Pietarsaaren satama: Valupalkkien asennus/eroosiovalu
        • Isohaaran vesivoimalaitos: Pohjaluukkujen tiivistys
        • Uljuan vesivoimalaitos: Välppien edustan putsaus (mammutointi/troolaus)
        • Kuopion siltatyömaa: Työsillan paalujen poisto
        • Verlan säännöstelypato: Luukunpielien uusiminen

        2007

        • Siilinjärvi, kantatien laituri: Suodatinkankaan asennus ja pohjan teko
        • Raahe, Rautaruukki: Prosessivesiputken asennus
        • Juankosken kanavasilta: Työsillan paalujen asennus/betonointi
        • Pahkakosken vesivoimalaitos: Pilareiden vesipiikkaus/manttelointi ja betonointi
        • Kuopio, Bella-venelaituri: Työpaalujen polttoleikkaus
        • Isohaaran vesivoimalaitos: Tukimuurin korotus
        • Pahkakosken vesivoimalaitos: Välppätyöt

        2006

        • Eno, Mönnin silta: Virtapilareiden muottien purku
        • Kemi, Isohaaran vesivoimalaitos: Neulapato
        • Pamilon vesivoimalaitos: Välppien asennus
        • Tornio, Röyttä: Meripoijujen siirto
        • Tornio, Röyttä: Öljysataman eroosiovalu/valupalkkien asennus
        • Pamilon vesivoimalaitos: Betoniseinän korjaus
        • Isohaaran vesivoimalaitos: Pilarin ja seinän muotitus/betonivalu

        2005

        • Eno, Mönnin silta: Virtapilareiden pohjien ejektorointi/stroolaus, muottien asennukset, louhinta ja betonivalut
        • Leuhunkosken vesivoimalaitos: Pohjaluukkujen pielirautojen uusiminen

        2004

        • Kokkolan väylätyö: Meripoijujen tarkastukset
        • Vaasan väylätyö: Kallion ja kivien räjäytystyöt
        • Hangon väylätyö. Jääpoijun asennus
        • Kokkola, kantasataman majakka: Elementtien asennukset ja betonivalu
        • Isohaaran vesivoimalaitos: Pohjaluukkujen tiivistys

          2003

          • Taipalsaari, Toijansalmen silta: Kallion louhintaa, virtapilaraiden asennus ja betonivalut
          • Pamilon vesivoimalaitos: Välppätyöt ja betoniseinän korjaus
          • Toijala ratasilta: Virtapilarin korjaus
          • Jumiskon vesivoimalaitos: Padon teko
          • Isohaaran vesivoimalaitos: Betoniseinä korjauksia
          • Hietaman vesivoimalaitos: Betoniseinän korjaus

          2002

          • Pietarsaari väylätyö: Kallion ja kivien porausta/räjäytystä
          • Seinäjoen voimalaitos: pohjaventtiilin vaihdot
          • Kemi, Isohaaran vesivoimalaitos: Imurin lattian korjaus
          • Harjavallan vesivoimalaitos: Betoniseinän korjaus
          • Leuhunkosken vesivoimalaitos: Betoniseinän korjaus
          • Haapakosken vesivoimalaitos: Välppätyöt

            2001

            • Leppävirta, Konnuksen kanava: Uittojohteen kasaus ja asennus
            • Kemi, Veitsiluodon väylätyö: Kallion ja kivien porausta/louhintaa
            • Kemi, väylätyö: Kemi 2 reunamerkin korjaus
            • Savonlinna: Kyrönsalmen laivajohteiden polttoleikkaus/purku
            • Nokia, Melon voimalaitos: Välppätyöt
            • Ii, Raasakan vesivoimalaitos: Välppätyöt
            • Kannonkoski, Hilmon voimalaitos: Betoniseinän korjaus
            • Kuhankosken, vesivoimalaitos: Välppätyöt ja kynnyksen uusimien

            2000

            • Rääkkylä, Ihalansalmen silta: Työsillan reevaus, muotin asennus ja betonivalut
            • Kalkkisten silta: Muottien purkua ja työsillan reevausta
            • Lieksa, Pankakosken paperitehdas: Jäähdytysvesiputken vuodon paikannus/korjaus
            • Savonlinna, Laitaatsillan telakka: Telakointirampin korjaus
            • Porvoo, Söldvikin satama: Laituripaalujen tarkastus
            • Savonlinnan rautatiesilta: Putken asennus vesiväylän alitse

             1999

             • Savonlinna, Kyrönsalmen silta: Virtapilareiden pohjien teko, muottien asennus ja betonivalut
             • Kalkkisten silta: Virtapilareiden pohjien teko, muottien asennus ja betonivalut
             • Kemi, Isohaaran vesivoimalaitos: Pohjaluukkujen kynnysten korjaus
             • Jaalan Pyhäjärvi: Vesi/viemäriputken tarkistus (14 km)
             • Nokia, Melon vesivoimalaitos: Välppätyöt
             • Varkaus: Laivan pohjan tarkistus

             1998

             • Rauman satama: Sataman laiturin syvennys ja kallion pulttaus/injektointi
             • Ruotsi, Simrishamn: Kalasataman syvennys
             • Rymättylä, Kirveenrauman silta: Paalutus, kasuunin asennus ja pohjan teko/ korppuvalu
             • Mäntyharju, Vihantasalmen silta: Virtapilarin betonivalu

             1997

             • Lappohjan satama: Eroosiolaatan korjaus
             • Nokia, Melon voimalaitos: Tulokanavan seinän korjaus
             • Porvoo, Söldvikin satama: Laituripaalujen vesipiikkaus, manttelointi ja betonivalut

             1996

             • Rahjan satama: Laiturin edustan (mammutointi/stroolaus) ja eroosiopalkkien asennus
             • Nokia, Melon voimalaitos: Tulokanavan seinän korjausta
             • Savonlinna, Rapaluoto: Kolmivaihekaapeleiden painotus
             • Imatra, Imatran vesivoimalaitos: Välppätyö
             • Tainionkoski vesivoimalaitos: Välppien puhdistukset

              1995

              • Kemi, Isohaaran voimalaitos: Pohjaluukkujen kynnysten ja settipielien teko
              • Vaasa, Raippaluoto: Kallion ja kivien louhintaa
              • Vaasa, Raippaluoto: Pylonin pohjan louhinta
              • Kuopio, Savon Sellu: Kuljettimen pilarin leventäminen

              1994

              • Kemi, Isohaaran voimalaitos: Pohjaluukkujen kynnysten ja settipielien teko
              • Karttula: Painevesiputken tarkastus ja videointi
              • Kouvola, Koria: Raakavesiputken siirto ja suojaus

               1993

               • Varkaus: Ämmänkosken kivien louhintaa
               • Kemi, Isohaaran vesivoimalaitos: Pohjaluukkujen kynnysten ja settipielien teko
               • Varkauden sahalaituri: Kallion ja kivien louhintaa
               • Ii, Raasakan voimalaitos: Tulokanavan seinän teko
               • Karttula: Tulevan painevesiputken kartoitus ja videokuvaus

               1992

               • Raahe: Reunamerkin louhinta
               • Sipoon saaristo, Kaunissaari: Tuloväylän kivien louhintaa ja laiturilinjan räjäytystyö

                Ammattimaista vesirakentamista yli 20 vuoden kokemuksella.